Generalforsamling og medlemsmøde

Indlæser Begivenheder

Generalforsamling og medlemsmøde

0 Kommentar(er)
27 Visninger

Foreningens første ordinære generalforsamling afholdes torsdag d. 22. april kl. 12.30 til 15.00

I henhold til vedtægterne forelægger hermed en dagsorden for generalforsamling i Termonet Danmark torsdag den 22. april 2021, kl. 12.30.
Bestyrelsen har besluttet med henvisningen til den nuværende corona-situation med deraf følgende forsamlingsforbud, at afvikle årets generalforsamling online.

Der indkaldes pr. mail med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Beslutning om mødets lovlighed
  3. Formandens beretning
  4. Forelæggelse og godkendelse af regnskab
  5. Forelæggelse af budget
  6. Størrelse på medlemskontingenter for det kommende år
  7. Valg af formand og næstformand
  8. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  9. Valg af revisor eller kasserer
  10. Eventuelle forslag fra medlemmer eller bestyrelsen

Fristen for indsendelse af forslag er udløbet, og der er ikke indkommet noget, udover vedlagte forslag til vedtægtsændring – se bilag.
På valg er formanden og ét bestyrelsesmedlem: Søren Erbs Poulsen. Der er ikke modtaget forslag til yderligere kandidater. Alle modtager genvalg.
Af hensyn til generalforsamlingens elektroniske afvikling, så vil det være nødvendigt både at melde til og fra, så det kan dokumenteres, at der er taget stilling til indkaldelsen. Tilmelding sker ved tilbagemelding på fremsendt mødeindkaldelse via mail fra Søren Skjold Andersen.
I det omfang der under generalforsamling er et ønske om hemmelig afstemning, så vil afstemning foregå på den måde, at stemmer afgives pr. mail til en stemmetæller, som sørger for at meddele dirigenten resultatet. Som stemmetæller foreslås foreningens revisor, med undtagelse af punkt 9., hvor næstformanden foreslås som stemme tæller.
Hvis du har spørgsmål, så kontakt mig venligst.

Efter generalforsamlingen er der medlemsmøde hvor Damgaard Rådgivende Ingeniører fortæller om etableringen af Danmarks tre største termonet

Detaljer

Dato:
22. april
Tidspunkt:
12:30 - 15:00
Begivenhed Kategori:

Smid en kommentar