Sebastian Dændler Hougaard

0 Kommentar(er)
84 Visninger

Hvorfor ønsker lige netop du at deltage i foreningen?

Jeg har stor interesse indenfor bæredygtig opvarmning, og ønsker at opnå større praktisk erfaring med termonet, således at jeg i højere grad kan bidrage til udbredelsen af bæredygtige el og opvarmningskilder.

Hvad er din baggrund og dine spidskompetencer?

Civilingeniør i Bygningsdesign fra DTU

Speciale i bygningsintegrerede solceller og bæredygtig opvarmning.

Bygherrerådgiver og konsulent ved Kuben Management A/S

Hvilken type medlemmer af foreningen ville det være relevant for dig at komme i kontakt med?

Medlemmer med erfaring på områder som

  • Etablering af termonet
  • Dimensionering af termonet
  • Smartgrid
  • Varmepumpeproducenter
  • Jordvarmeboringer
  • Varmelagring
  • PV/T panel
  • Pælefundamenter med jordvarme
  • Spildevandsvarmegenvinding
  • Praktisk erfaring med “energifællesskaber” og deling af overskudsvarme.

Hvordan forestiller du dig at kunne bidrage til foreningens formål?

Jeg arbejder for at fremme udbredelsen af termonet i Danmark.

Jeg tilbyder sparring og samarbejde omkring udvikling af termonet som helhed med mange varmekilder.

Derudover har jeg stor erfaring med “bag måleren” solcelleanlæg.


Jakob Klint

Hvorfor ønsker lige netop du at deltage i foreningen? Fordi...

Søren Gjessing Hansen

Hvorfor ønsker lige netop du at deltage i foreningen? Jeg...