Geoenergi 2011 – Få bedre indblik i jordens varmeledningsevne

0 Kommentar(er)
27 Visninger

Få bedre indblik i jordens varmeledningsevne med et webværktøj fra GEUS, der er udviklet i forbindelse med EUDP-projektet: “Geoenergi – Lukkede jordvarmeboringer – viden, værktøjer og best practice”. Projektet, der er det første af to projekter, fokuserede på energianlæg baseret på jordvarmeboringer – udvikling af markedsfremmende værktøjer og best practice.

Beskrivelse af projektet

I dette EUDP (statens Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram) finansierede projekt har formålet været at tilvejebringe og formidle viden, samt værktøjer der kan bane vejen for en større udbredelse af lukkede jordvarmeboringer. Ved at stille information til rådighed om variationerne i de termiske egenskaber for forskellige danske jordarter og give anbefalinger til systemdesign i forhold til miljø og økonomi forventes mulighederne øget for at etablere mere effektive og rentable anlæg. I web værktøjet Vurdering af jordens varmeledningsevne kan brugeren estimere jordens varmeledningsevne ud fra information om jordartsbeskrivelser i nærliggende boringer.

Følgende organisationer har været partnere i projektet:

GEUS, VIA University College, Institut for Geoscience (Aarhus Universitet), Den Jydske Håndværkerskole, Dansk Miljø- og Energistyring, GeoDrilling, Brædstrup Fjernvarme, Ørsted, Robert Bosch

Projektet har en hjemmeside, hvor der kan findes meget mere information:
https://geoenergi.org/index.shtml

Du kan også gå direkte til værktøjet “Vurdering af jordens varmeledningsevne” her:
https://data.geus.dk/geusmap/?mapname=termiskejordarter

Projektet i relation til Termonet Danmark

Resultaterne fra det beskrevne EUDP projekt er direkte anvendelige for Termonet Danmarks medlemmer i forbindelse med at opnå bedre indsigt i geologien på udvalgte lokaliteter. Den offentlige tilgængelige web-applikation kan således anvendes som et første screening trin i afsøgning af aktuelle områder, hvor et termonet med inddragelse af undergrunden ønskes etableret.

Anlægserfaring og data fra Termonet Danmarks medlemmer giver ligeledes spændende perspektiver i løbende at forbedre det geologiske input og estimater på jordens varmeledningsevne så planlægningsfasen kan optimeres yderligere til fordel for alle interessenter.


Geoenergi 2016 - Kortlægning af mulighederne for geologisk varmelagring i Danmark

Efter gennemførsel af det første projekt, Geoenergi 2011 – Få...

blank

Termohuset

I et privat parcelhus er der etableret en simpel prototype...