blank blank blank blank

Et termonet er et forsyningsnet, der transporterer termisk energi, fra forskellige typer af energikilder, på tværs af flere matrikler ved en temperatur, der er relativt tæt på jordtemperatur. I kombination med jordvarmepumper kan et termonet levere varme og varmt brugsvand. Temperaturen i et termonet muliggør også aktiv køling med varmepumpe eller passiv køling uden brug af varmepumpe.

Du kan starte med at tænke på det som et kollektivt jordvarmeanlæg, men senere vil du forstå at det er mere end det!

12

ETABLEREDE
TERMONET

10

RELATEREDE
PROJEKTER

3

KØRENDE
PROJEKTER

60

AKTIVE
MEDLEMMER

UDVALGTE PROJEKTER

Her ser du et udvalg af de projekter foreningens medlemmer har været engageret i

Kold Fjernvarme i Silkeborg

”Kold Fjernvarme” i Silkeborg omhandler etablering af termonet i nybyggeri. Forløberen var et F&U projekt fra 2017, som sammenligner økonomien…

Rendebjergvænget i Tune

Lind & Risør er bygherre og Damgaard Rådgivende Ingeniører er rådgiver på projektet på Rendebjergvænget i Tune, som forventes idriftsat…

Bromsmae i Brenderup

I 2017 påbegyndte Middelfart Kommune projektet med at etablere et termonet i Brenderup, som en del af udstykningen af 13…

Termonet samler og inspirerer ildsjæle som guider Danmark til at være reel grøn pioner, og giver mennesker overalt i verden mulighed for bedre og mere komfortable liv.

Formålet med foreningen er på almennyttig vis at fremme udbredelse af termonet, hvor sådanne installationer vil kunne bidrage til omstilling til mere klimavenlige løsninger. Foreningen kan opfylde sit formål ved blandt andet:
  • at etablere fora for dialog og udveksling mellem relevante aktører og myndigheder inden for området.
  • at fremskaffe ressourcer og at igangsætte samarbejde mellem aktører, som ikke ville finde sammen uden en koordineret indsats.
  • at opsamle og oparbejde data og information, der kan medvirke til at udvikle viden om termonettet.
  • at udarbejde og distribuere information til offentligheden.

MÅL MOD 2025

ARRANGEMENTER

Herunder finder du de senest annoncerede arrangementer
Styrk din DK2020-plan med termonet
Formål: At synliggøre at termonet kan være relevant at overveje til den grønne omstilling af varmeforsyningen, specielt i olielandsbyer og…
Bestyrelsesmøde 3. kvartal 2021
Ordinært bestyrelsesmøde i foreningen
Bestyrelsesmøde 4. kvartal 2021
Ordinært bestyrelsesmøde i foreningen

Hvad er et termonet?

Et termonet er et kollektivt net af uisolerede plastikrør, der forsyner flere bygninger med opvarmning og/eller køling

Du kan tænke på et termonet lidt ligesom du tænker på et almindeligt jordvarmeanlæg. I et termonet forsyner jordvarmeslangerne flere varmepumper. Her kan du se en video der forklarer, hvorfor det er en god idé at lave termonet.

Videoen bruger begrebet termodynamisk kriminalitet. Ikke for at kriminalisere folk med olie-, gas- og pillefyr, men for at sætte en tyk streg under, at ressourcerne kan bruges bedre.

Når du har set videoen forstår du f.eks. hvordan, man kan få dobbelt så meget varme ud af den samme mængde gas.

Vores arbejde med

Verdensmålene

blank

NYHEDER

Læs de seneste nyheder fra foreningen

Nyt medlem: Thvilum

Thvilum er en privat virksomhed, der siden 1988 har beskæftiget sig med ledningsregistrering, opmåling og programudvikling til forsyningsselskaber. Medarbejderne hos…

Høje Taastrup Fjernvarme melder sig ind

Høje Taastrup Fjernvarme er et andelsbaseret fjernvarmeselskab, der er en del af Storkøbenhavns sammenhængende fjernvarmesystem. Selskabet opstod i 1992 som…

NIRAS er nyt medlem i foreningen

NIRAS er en stor dansk rådgivende ingeniørvirksomhed, som løser opgaver både nationalt og internationalt. Virksomheden har 2.300 ansatte på 51…