blank blank blank

6

ETABLEREDE
TERMONET

10

UDFØRTE
DELPROJEKTER

3

KØRENDE
PROJEKTER

40

AKTIVE
MEDLEMMER

UDVALGTE PROJEKTER

Her ser du et udvalg af de projekter foreningens medlemmer har været engageret i

Termohuset

I et privat parcelhus er der etableret en simpel prototype på et termonet. Huset er et lavenergi BR15 hus opført…

Termonet samler og inspirerer ildsjæle som guider Danmark til at være reel grøn pioner, og giver mennesker overalt i verden mulighed for bedre og mere komfortable liv.

Formålet med foreningen er på almennyttig vis at fremme udbredelse af termonet, hvor sådanne installationer vil kunne bidrage til omstilling til mere klimavenlige løsninger. Foreningen kan opfylde sit formål ved blandt andet:
  • at etablere fora for dialog og udveksling mellem relevante aktører og myndigheder inden for området.
  • at fremskaffe ressourcer og at igangsætte samarbejde mellem aktører, som ikke ville finde sammen uden en koordineret indsats.
  • at opsamle og oparbejde data og information, der kan medvirke til at udvikle viden om termonettet.
  • at udarbejde og distribuere information til offentligheden.

MÅL MOD 2025

ARRANGEMENTER

Herunder finder du de senest annoncerede arrangementer
Medlemsmøde december 2020
Medlemsmødet bliver pga, corona afholdt via Microsoft Teams. Der er udsendt en mødeindkaldelse til foreningens medlemmer. (Interesserede, der ikke er…

Hvad er et termonet?

Et termonet er et kollektivt net af uisolerede plastikrør, der forsyner flere bygninger med opvarmning og/eller køling

Du kan tænke på et termonet lidt ligesom du tænker på et almindeligt jordvarmeanlæg. I et termonet forsyner jordvarmeslangerne flere varmepumper. Her kan du se en video der forklarer, hvorfor det er en god idé at lave termonet.

Videoen bruger begrebet termodynamisk kriminalitet. Ikke for at kriminalisere folk med olie-, gas- og pillefyr, men for at sætte en tyk streg under, at ressourcerne kan bruges bedre.

Når du har set videoen forstår du f.eks. hvordan, man kan få dobbelt så meget varme ud af den samme mængde gas.

Vores arbejde med

Verdensmålene

blank

NYHEDER

Læs de seneste nyheder fra foreningen

SEP Sønderjylland melder sig ind i Termonet Danmark

Sekretariatet for Strategisk Energiplanlægning i Sønderjylland, i daglig tale kaldet SEP Sønderjylland, har meldt sig ind i foreningen. Sekretariatet er…

Nyt medlem: Kalundborg Forsyning

Kalundborg er kendt for sin industri-symbiose, hvor forsyningsselskabet Kalundborg Forsyning indgår. Her har man erfaringer med at udnytte de synergier,…

KPMG Acor Tax er nyt medlem

Foreningen kan nu byde velkommen til KPMG Acor Tax som nyt medlem. Om baggrunden for medlemskabet udtaler Bettina Mikkelsen, repræsentant…