blank blank blank

5

ETABLEREDE
TERMONET

10

UDFØRTE
DELPROJEKTER

3

KØRENDE
PROJEKTER

31

AKTIVE
MEDLEMMER

UDVALGTE PROJEKTER

Her ser du et udvalg af de projekter foreningens medlemmer har været engageret i

Termohuset

I et privat parcelhus er der etableret en simpel prototype på et termonet. Huset er et lavenergi BR15 hus opført…

Foreningen Termonet Danmark har til formål at fremme udbredelse af termonet for at styrke og accelerere omstillingen til mere klimavenlig varmeforsyning.

Formålet med foreningen er på almennyttig vis at fremme udbredelse af termonet, hvor sådanne installationer vil kunne bidrage til omstilling til mere klimavenlige løsninger. Foreningen kan opfylde sit formål ved blandt andet:
  • at etablere fora for dialog og udveksling mellem relevante aktører og myndigheder inden for området.
  • at fremskaffe ressourcer og at igangsætte samarbejde mellem aktører, som ikke ville finde sammen uden en koordineret indsats.
  • at opsamle og oparbejde data og information, der kan medvirke til at udvikle viden om termonettet.
  • at udarbejde og distribuere information til offentligheden.

MÅL MOD 2025

ARRANGEMENTER

Herunder finder du de senest annoncerede arrangementer
Online medlemsmøde oktober 2020
Søren Erbs Poulsen fra VIA University er vært for medlemsmødet i oktober 2020. Emnet er “Termovejen”, der er en kombination…
Ekstern: Teknik & Miljø ’20
Odeons Kvarter 1
Odense, 5000 Danmark
,
Kommunernes Landsforening arrangerer Teknik & Miljø ’20, der dette år foregår i Odense. Termonet Danmark vil være repræsenteret d. 24.…

Hvad er et termonet?

Et termonet er et kollektivt net af uisolerede plastikrør, der forsyner flere bygninger med opvarmning og/eller køling

Du kan tænke på et termonet lidt ligesom du tænker på et almindeligt jordvarmeanlæg. I et termonet forsyner jordvarmeslangerne flere varmepumper. Her kan du se en video der forklarer, hvorfor det er en god idé at lave termonet.

Videoen bruger begrebet termodynamisk kriminalitet. Ikke for at kriminalisere folk med olie-, gas- og pillefyr, men for at sætte en tyk streg under, at ressourcerne kan bruges bedre.

Når du har set videoen forstår du f.eks. hvordan, man kan få dobbelt så meget varme ud af den samme mængde gas.

Vores arbejde med

Verdensmålene

blank

NYHEDER

Læs de seneste nyheder fra foreningen

Vølund Varmeteknik nyt medlem

Foreningen byder velkommen til Vølund Varmeteknik, der gennem 140 år har leveret varmetekniske løsninger til det danske marked. Motivationen bag…

Velkommen til Gate 21 som medlem i foreningen

Termonet Danmark har i dag optaget Gate 21 som organisationsmedlem. Gate 21 har en vision om at gøre Greater Copenhagen…

Dantonit er nyt medlem

I Danmark har vi en naturlig forekomst af lerarten bentonit, som har mange forskellige anvendelsesområder. Den danske virksomhed Dantonit producerer…