blank blank blank blank

Et termonet er et forsyningsnet, der transporterer termisk energi, fra forskellige typer af energikilder, på tværs af flere matrikler ved en temperatur, der er relativt tæt på jordtemperatur. I kombination med jordvarmepumper kan et termonet levere varme og varmt brugsvand. Temperaturen i et termonet muliggør også aktiv køling med varmepumpe eller passiv køling uden brug af varmepumpe.

Du kan starte med at tænke på det som et kollektivt jordvarmeanlæg, men senere vil du forstå at det er mere end det!

12

ETABLEREDE
TERMONET

20

RELATEREDE
PROJEKTER

10

KØRENDE
PROJEKTER

120

AKTIVE
MEDLEMMER

UDVALGTE PROJEKTER

Her ser du et udvalg af de projekter foreningens medlemmer har været engageret i

Termonet Danmark samler og inspirerer ildsjæle som guider Danmark til at være reel grøn pioner, og giver mennesker overalt i verden mulighed for bedre og mere komfortable liv.

Formålet med foreningen er på almennyttig vis at fremme udbredelse af termonet, hvor sådanne installationer vil kunne bidrage til omstilling til mere klimavenlige løsninger. Foreningen kan opfylde sit formål ved blandt andet:
  • at etablere fora for dialog og udveksling mellem relevante aktører og myndigheder inden for området.
  • at fremskaffe ressourcer og at igangsætte samarbejde mellem aktører, som ikke ville finde sammen uden en koordineret indsats.
  • at opsamle og oparbejde data og information, der kan medvirke til at udvikle viden om termonettet.
  • at udarbejde og distribuere information til offentligheden.

MÅL MOD 2025

ARRANGEMENTER

Herunder finder du de senest annoncerede arrangementer
Bestyrelsesmøde 2. kvartal 2023
Forud for foreningens generalforsamling samme dag afholdes der bestyrelsesmøde for 2. kvartal 2023.
Generalforsamling 2023
Nytorv 9
Middelfart, 5500 Danmark
,
Foreningens tredje ordinære generalforsamling afholdes torsdag d. 18. april kl. 12.30 til 14.00 Endelig dagsorden foreligger herunder. Det vil være…
Bestyrelsesmøde 3. kvartal 2023
Ordinært bestyrelsesmøde i foreningen

Hvad er et termonet?

Et termonet er et kollektivt net af uisolerede plastikrør, der forsyner flere bygninger med opvarmning og/eller køling

Du kan tænke på et termonet lidt ligesom du tænker på et almindeligt jordvarmeanlæg. I et termonet forsyner jordvarmeslangerne flere varmepumper. Her kan du se en video der forklarer, hvorfor det er en god idé at lave termonet.

Videoen bruger begrebet termodynamisk kriminalitet. Ikke for at kriminalisere folk med olie-, gas- og pillefyr, men for at sætte en tyk streg under, at ressourcerne kan bruges bedre.

Når du har set videoen forstår du f.eks. hvordan, man kan få dobbelt så meget varme ud af den samme mængde gas.

Vores arbejde med

Verdensmålene

blank

NYHEDER

Læs de seneste nyheder fra foreningen

Copa Solar er nyt skandinavisk medlem

Den svenske virksomhed Copa Solar, er foreningens første medlem, der ikke er hjemmehørende i Danmark. Copa Solar har specialiseret sig…

Kuben Management har meldt sig ind

I dag kan vi byde velkommen til Kuben Management, der har meldt sig ind i foreningen. Kuben Management er bl.a.…

Nyt medlem: Ærø Kommune

Ærø Kommune har meldt sig ind i foreningen. Motivationen for indmeldelsen er at man i kommunen gerne vil vide mere…