blank blank blank

5

ETABLEREDE
TERMONET

10

UDFØRTE
DELPROJEKTER

3

KØRENDE
PROJEKTER

25

AKTIVE
MEDLEMMER

UDVALGTE PROJEKTER

Her ser du et udvalg af de projekter foreningens medlemmer har været engageret i

Termohuset

I et privat parcelhus er der etableret en simpel prototype på et termonet. Huset er et lavenergi BR15 hus opført…

Foreningen Termonet Danmark har til formål at fremme udbredelse af termonet for at styrke og accelerere omstillingen til mere klimavenlig varmeforsyning.

Formålet med foreningen er på almennyttig vis at fremme udbredelse af termonet, hvor sådanne installationer vil kunne bidrage til omstilling til mere klimavenlige løsninger. Foreningen kan opfylde sit formål ved blandt andet:
  • at etablere fora for dialog og udveksling mellem relevante aktører og myndigheder inden for området.
  • at fremskaffe ressourcer og at igangsætte samarbejde mellem aktører, som ikke ville finde sammen uden en koordineret indsats.
  • at opsamle og oparbejde data og information, der kan medvirke til at udvikle viden om termonettet.
  • at udarbejde og distribuere information til offentligheden.

MÅL MOD 2025

ARRANGEMENTER

Herunder finder du de senest annoncerede arrangementer
Medlemsmøde august 2020
Nytorv 9
Middelfart, 5500 Danmark
,
Nu er tiden moden til at kan mødes og få skabt en fælles platform for Termonet Danmark. Vi laver en…
Bestyrelsesmøde august 2020
Ordinært bestyrelsesmøde i foreningen
Ekstern: Klimafolkemøde i Middelfart
Middelfart, Danmark ,
Middelfart Kommune arrangerer i starten af september et Klimafolkemøde. Som medlem af foreningen vil Termonet Danmark være repræsenteret af Middelfart…

Hvad er et termonet?

Et termonet er et kollektivt net af uisolerede plastikrør, der forsyner flere bygninger med opvarmning og/eller køling

Du kan tænke på et termonet lidt ligesom du tænker på et almindeligt jordvarmeanlæg. I et termonet forsyner jordvarmeslangerne flere varmepumper. Her kan du se en video der forklarer, hvorfor det er en god idé at lave termonet.

Videoen bruger begrebet termodynamisk kriminalitet. Ikke for at kriminalisere folk med olie-, gas- og pillefyr, men for at sætte en tyk streg under, at ressourcerne kan bruges bedre.

Når du har set videoen forstår du f.eks. hvordan, man kan få dobbelt så meget varme ud af den samme mængde gas.

Vores arbejde med

Verdensmålene

blank

NYHEDER

Læs de seneste nyheder fra foreningen

Dantonit er nyt medlem

I Danmark har vi en naturlig forekomst af lerarten bentonit, som har mange forskellige anvendelsesområder. Den danske virksomhed Dantonit producerer…

DR’s Radioavis d. 22. juli 2020

På baggrund af klimaaftalen, som folketinget indgik i slutningen af juni måned, valgte DR køre et tema på kollektive jordvarmeanlæg.…

Kalundborg Kommune medlem af foreningen

Kalundborg Kommune har meldt sig ind i foreningen Termonet Danmark. I øjeblikket deltager Kalundborg Kommune i projektet FUTURE, hvor der…