blank blank blank blank

Et termonet er et forsyningsnet, der transporterer termisk energi, fra forskellige typer af energikilder, på tværs af flere matrikler ved en temperatur, der er relativt tæt på jordtemperatur. I kombination med jordvarmepumper kan et termonet levere varme og varmt brugsvand. Temperaturen i et termonet muliggør også aktiv køling med varmepumpe eller passiv køling uden brug af varmepumpe.

Du kan starte med at tænke på det som et kollektivt jordvarmeanlæg, men senere vil du forstå at det er mere end det!

12

ETABLEREDE
TERMONET

10

RELATEREDE
PROJEKTER

3

KØRENDE
PROJEKTER

68

AKTIVE
MEDLEMMER

UDVALGTE PROJEKTER

Her ser du et udvalg af de projekter foreningens medlemmer har været engageret i

Termohuset

I et privat parcelhus er der etableret en simpel prototype på et termonet. Huset er et lavenergi BR15 hus opført…

Kold Fjernvarme i Silkeborg

”Kold Fjernvarme” i Silkeborg omhandler etablering af termonet i nybyggeri. Forløberen var et F&U projekt fra 2017, som sammenligner økonomien…

Bromsmae i Brenderup

I 2017 påbegyndte Middelfart Kommune projektet med at etablere et termonet i Brenderup, som en del af udstykningen af 13…

Termonet samler og inspirerer ildsjæle som guider Danmark til at være reel grøn pioner, og giver mennesker overalt i verden mulighed for bedre og mere komfortable liv.

Formålet med foreningen er på almennyttig vis at fremme udbredelse af termonet, hvor sådanne installationer vil kunne bidrage til omstilling til mere klimavenlige løsninger. Foreningen kan opfylde sit formål ved blandt andet:
  • at etablere fora for dialog og udveksling mellem relevante aktører og myndigheder inden for området.
  • at fremskaffe ressourcer og at igangsætte samarbejde mellem aktører, som ikke ville finde sammen uden en koordineret indsats.
  • at opsamle og oparbejde data og information, der kan medvirke til at udvikle viden om termonettet.
  • at udarbejde og distribuere information til offentligheden.

MÅL MOD 2025

ARRANGEMENTER

Herunder finder du de senest annoncerede arrangementer
Kombineret følgegruppemøde om termovejen og medlemsmøde
Banegårdsgade 2
Horsens, 8700 Danmark
,
VIA University er projektleder på EUDP-projektet Termovejen. I projektet er et termonet kombineret med en klimavej, i en ny udstykning…
Bestyrelsesmøde 4. kvartal 2021
Ordinært bestyrelsesmøde i foreningen

Hvad er et termonet?

Et termonet er et kollektivt net af uisolerede plastikrør, der forsyner flere bygninger med opvarmning og/eller køling

Du kan tænke på et termonet lidt ligesom du tænker på et almindeligt jordvarmeanlæg. I et termonet forsyner jordvarmeslangerne flere varmepumper. Her kan du se en video der forklarer, hvorfor det er en god idé at lave termonet.

Videoen bruger begrebet termodynamisk kriminalitet. Ikke for at kriminalisere folk med olie-, gas- og pillefyr, men for at sætte en tyk streg under, at ressourcerne kan bruges bedre.

Når du har set videoen forstår du f.eks. hvordan, man kan få dobbelt så meget varme ud af den samme mængde gas.

Vores arbejde med

Verdensmålene

blank

NYHEDER

Læs de seneste nyheder fra foreningen

Svendborg Kommune melder sig ind i foreningen

Endnu en kommune har besluttet sig for at melde sig ind hos Termonet Danmark. Motivationen for at blive medlem er,…

Styrk din DK2020 plan med termonet

Torsdag d. 26. august 2021 afholdt Termonet Danmark et arrangement, der foregik online, med titlen “Styrk din DK2020 plan med…

Næstved Kommune er nyt medlem i foreningen

Torsdag d. 26. august 2021 afholdt Termonet Danmark et arrangement, der foregik online, med titlen “Styrk din DK2020 plan med…