Et termonet er et forsyningsnet, der transporterer termisk energi, fra forskellige typer af energikilder, på tværs af flere matrikler ved en temperatur, der er relativt tæt på jordtemperatur. I kombination med jordvarmepumper kan et termonet levere varme og varmt brugsvand. Temperaturen i et termonet muliggør også aktiv køling med varmepumpe eller passiv køling uden brug af varmepumpe.

Du kan starte med at tænke på det som et kollektivt jordvarmeanlæg, men senere vil du forstå at det er mere end det!

12

ETABLEREDE
TERMONET

20

RELATEREDE
PROJEKTER

10

KØRENDE
PROJEKTER

160

AKTIVE
MEDLEMMER

UDVALGTE PROJEKTER

Her ser du et udvalg af de projekter foreningens medlemmer har været engageret i

Termonet Danmark samler og inspirerer ildsjæle som guider Danmark til at være reel grøn pioner, og giver mennesker overalt i verden mulighed for bedre og mere komfortable liv.

Formålet med foreningen er på almennyttig vis at fremme udbredelse af termonet, hvor sådanne installationer vil kunne bidrage til omstilling til mere klimavenlige løsninger. Foreningen kan opfylde sit formål ved blandt andet:
  • at etablere fora for dialog og udveksling mellem relevante aktører og myndigheder inden for området.
  • at fremskaffe ressourcer og at igangsætte samarbejde mellem aktører, som ikke ville finde sammen uden en koordineret indsats.
  • at opsamle og oparbejde data og information, der kan medvirke til at udvikle viden om termonettet.
  • at udarbejde og distribuere information til offentligheden.

MÅL MOD 2025

ARRANGEMENTER

Herunder finder du de senest annoncerede arrangementer
Termonet Q&A
Formålet med “Termonet Q&A” er at sætte den kollektive termonet intelligens i spil, ved at give alle en mulighed for…
Eksternt arrangement: Frigivelse af værktøj til dimensionering af termonet
Banegårdsgade 2
Horsens, 8700 Danmark
,
VIA University College inviterer til seminar med frigivelse af værktøjet til dimensionering af termonet. Program: Kort velkomst (Søren, VIA) Gennemgang…
Bestyrelsesmøde 4. kvartal 2023
Ordinært bestyrelsesmøde i foreningen

Hvad er et termonet?

Et termonet er et kollektivt net af uisolerede plastikrør, der forsyner flere bygninger med opvarmning og/eller køling

Du kan tænke på et termonet lidt ligesom du tænker på et almindeligt jordvarmeanlæg. I et termonet forsyner jordvarmeslangerne flere varmepumper. Her kan du se en video der forklarer, hvorfor det er en god idé at lave termonet.

Videoen bruger begrebet termodynamisk kriminalitet. Ikke for at kriminalisere folk med olie-, gas- og pillefyr, men for at sætte en tyk streg under, at ressourcerne kan bruges bedre.

Når du har set videoen forstår du f.eks. hvordan, man kan få dobbelt så meget varme ud af den samme mængde gas.

Vores arbejde med

Verdensmålene

NYHEDER

Læs de seneste nyheder fra foreningen

Viessmann melder sig ind

Foreningen kan byde velkommen til Viessmann, der netop har meldt sig ind. Viessmann er en tysk familieejet virksomhed, der blev…

Nyt medlem: Haderslev Kommune

Endnu en kommune har valgt at blive medlem af foreningen. Denne gang er det Haderslev Kommune, der tidligere har været…

Lad den gule seddel blive hængende

I magasinet Teknik & Miljø November 2022 bidrog tre kommunale medlemmer af Termonet Danmark med en opfordring til deres kollegaer…