blank blank blank blank

Et termonet er et forsyningsnet, der transporterer termisk energi, fra forskellige typer af energikilder, på tværs af flere matrikler ved en temperatur, der er relativt tæt på jordtemperatur. I kombination med jordvarmepumper kan et termonet levere varme og varmt brugsvand. Temperaturen i et termonet muliggør også aktiv køling med varmepumpe eller passiv køling uden brug af varmepumpe.

Du kan starte med at tænke på det som et kollektivt jordvarmeanlæg, men senere vil du forstå at det er mere end det!

12

ETABLEREDE
TERMONET

10

RELATEREDE
PROJEKTER

3

KØRENDE
PROJEKTER

81

AKTIVE
MEDLEMMER

UDVALGTE PROJEKTER

Her ser du et udvalg af de projekter foreningens medlemmer har været engageret i

Mageløse i Værløse

Bofællesskabet Mageløse er et privat byggeprojekt på Flyvestation Værløse, der udvinder varmen fra afværgepumpninger til boligopvarmning. Afværgeboringerne er etableret for…

Geoenergi 2016 – Kortlægning af mulighederne for geologisk varmelagring i Danmark

Efter gennemførsel af det første projekt, Geoenergi 2011 – Få bedre indblik i jordens varmeledningsevne, der undersøgte jordens varmeledningsevne, koncentrerede…

Geoenergi 2011 – Få bedre indblik i jordens varmeledningsevne

Få bedre indblik i jordens varmeledningsevne med et webværktøj fra GEUS, der er udviklet i forbindelse med EUDP-projektet: “Geoenergi –…

Termonet samler og inspirerer ildsjæle som guider Danmark til at være reel grøn pioner, og giver mennesker overalt i verden mulighed for bedre og mere komfortable liv.

Formålet med foreningen er på almennyttig vis at fremme udbredelse af termonet, hvor sådanne installationer vil kunne bidrage til omstilling til mere klimavenlige løsninger. Foreningen kan opfylde sit formål ved blandt andet:
  • at etablere fora for dialog og udveksling mellem relevante aktører og myndigheder inden for området.
  • at fremskaffe ressourcer og at igangsætte samarbejde mellem aktører, som ikke ville finde sammen uden en koordineret indsats.
  • at opsamle og oparbejde data og information, der kan medvirke til at udvikle viden om termonettet.
  • at udarbejde og distribuere information til offentligheden.

MÅL MOD 2025

ARRANGEMENTER

Herunder finder du de senest annoncerede arrangementer
Bestyrelsesmøde 3. kvartal 2022
Ordinært bestyrelsesmøde i foreningen
Bestyrelsesmøde 4. kvartal 2022
Ordinært bestyrelsesmøde i foreningen

Hvad er et termonet?

Et termonet er et kollektivt net af uisolerede plastikrør, der forsyner flere bygninger med opvarmning og/eller køling

Du kan tænke på et termonet lidt ligesom du tænker på et almindeligt jordvarmeanlæg. I et termonet forsyner jordvarmeslangerne flere varmepumper. Her kan du se en video der forklarer, hvorfor det er en god idé at lave termonet.

Videoen bruger begrebet termodynamisk kriminalitet. Ikke for at kriminalisere folk med olie-, gas- og pillefyr, men for at sætte en tyk streg under, at ressourcerne kan bruges bedre.

Når du har set videoen forstår du f.eks. hvordan, man kan få dobbelt så meget varme ud af den samme mængde gas.

Vores arbejde med

Verdensmålene

blank

NYHEDER

Læs de seneste nyheder fra foreningen

Skanderborg Kommune melder sig ind i foreningen

Velkommen til Skanderborg Kommune, som nyt medlem i foreningen. Susanne Skårup, der repræsenterer Skanderborg Kommune i foreningen forklarer, at de…

Nyt medlem: Thermia Danmark

Foreningen kan byde velkommen til Thermia Danmark som nyt medlem. Thermia Danmark er den danske afdeling af den svenske varmepumpeproducent…

Skive Kommune er nyt medlem i foreningen

Skive Kommune har netop meldt sig ind i foreningen. Som andre danske kommuner har de få til opgave at informere…