blank blank blank blank

Et termonet er et forsyningsnet, der transporterer termisk energi, fra forskellige typer af energikilder, på tværs af flere matrikler ved en temperatur, der er relativt tæt på jordtemperatur. I kombination med jordvarmepumper kan et termonet levere varme og varmt brugsvand. Temperaturen i et termonet muliggør også aktiv køling med varmepumpe eller passiv køling uden brug af varmepumpe.

Du kan starte med at tænke på det som et kollektivt jordvarmeanlæg, men senere vil du forstå at det er mere end det!

12

ETABLEREDE
TERMONET

10

RELATEREDE
PROJEKTER

3

KØRENDE
PROJEKTER

78

AKTIVE
MEDLEMMER

UDVALGTE PROJEKTER

Her ser du et udvalg af de projekter foreningens medlemmer har været engageret i

Termohuset

I et privat parcelhus er der etableret en simpel prototype på et termonet. Huset er et lavenergi BR15 hus opført…

Rendebjergvænget i Tune

Lind & Risør er bygherre og Damgaard Rådgivende Ingeniører er rådgiver på projektet på Rendebjergvænget i Tune, som forventes idriftsat…

Bromarken i Jyllinge – Etape D

Området Bromarken i Jyllinge er udstykket til parcelhuskvarter af husfirmaet ”Lind og Risør”. Området Bromarken blev byggemodnet i etaper, og…

Termonet samler og inspirerer ildsjæle som guider Danmark til at være reel grøn pioner, og giver mennesker overalt i verden mulighed for bedre og mere komfortable liv.

Formålet med foreningen er på almennyttig vis at fremme udbredelse af termonet, hvor sådanne installationer vil kunne bidrage til omstilling til mere klimavenlige løsninger. Foreningen kan opfylde sit formål ved blandt andet:
  • at etablere fora for dialog og udveksling mellem relevante aktører og myndigheder inden for området.
  • at fremskaffe ressourcer og at igangsætte samarbejde mellem aktører, som ikke ville finde sammen uden en koordineret indsats.
  • at opsamle og oparbejde data og information, der kan medvirke til at udvikle viden om termonettet.
  • at udarbejde og distribuere information til offentligheden.

MÅL MOD 2025

ARRANGEMENTER

Herunder finder du de senest annoncerede arrangementer
Termonet Temperatur Check-in: Patch working – connecting people with purposes…
I Termonet Danmark arbejder mange mennesker dedikeret og vedholdende for vores fælles formål. En af årsagerne til at mange af…
Eksternt arrangement: Webinar 12: Varme fra jorden – om klimaambitioner og lokalt produceret energi i fællesskab
Region Midtjylland, der er medlem af foreningen, har et initiativ ved navn Landsbyviden. Landsbyviden sørger for videndeling om bæredygtige landsbyer,…
Temadag om termonet i samarbejde med Dansk Fjernvarme
Merkurvej 7
Kolding, 6000 Danmark
,
Foreningen afholder d. 14. juni fra 09.00 til 15.00 en temadag i samarbejde med Dansk Fjernvarme. Arrangementet foregår i Fjernvarmens…

Hvad er et termonet?

Et termonet er et kollektivt net af uisolerede plastikrør, der forsyner flere bygninger med opvarmning og/eller køling

Du kan tænke på et termonet lidt ligesom du tænker på et almindeligt jordvarmeanlæg. I et termonet forsyner jordvarmeslangerne flere varmepumper. Her kan du se en video der forklarer, hvorfor det er en god idé at lave termonet.

Videoen bruger begrebet termodynamisk kriminalitet. Ikke for at kriminalisere folk med olie-, gas- og pillefyr, men for at sætte en tyk streg under, at ressourcerne kan bruges bedre.

Når du har set videoen forstår du f.eks. hvordan, man kan få dobbelt så meget varme ud af den samme mængde gas.

Vores arbejde med

Verdensmålene

blank

NYHEDER

Læs de seneste nyheder fra foreningen

Nyt medlem: Kolding Kommune

Vi kan byde velkommen til Kolding Kommune som nyt medlem i Termonet Danmark. Alle de danske kommuner har en vigtig…

Miljø- og energifonden giver støtte til informationsmateriale om termonet

Foreningen ansøgte i starten af 2022 om støtte til indkøb af informationsmateriale om termonet, som foreningens medlemmer kan bruge til…

Nyt medlem: Carbon Neutral Energy

Carbon Neutral Energy er en privat virksomhed, der som navnet siger, arbejder med CO2 neutral energi. Virksomheden præsenterer sig ved…