Baggrund

Foreningen Termonet Danmark blev stiftet d. 16. marts 2020 ved et virtuelt møde mellem de stiftende medlemmer. Forud for foreningens stiftelse er gået en årrække med forskellige udviklingsprojekter og demonstrationsprojekter, der har bragt Termonet til det niveau det er i dag.

Foreningens medlemmer ønsker at skubbe yderligere på udviklingen. Vi er overbevist om at den grønne omstilling kan hjælpes godt på vej ved brug af termonet.

Samarbejdet i foreningen bygger på sociokratiske principper, med en høj grad af transparens og involvering af foreningens medlemmer.

Vi er altid interesserede i at styrke foreningen med flere dygtige medlemmer. Nedenfor kan du læse foreningens formålsformulering og vedtægter. Kan du se dig selv eller din organisation som medlem, foreslår vi at du besøger siden: Bliv medlem.

Bestyrelsen

Søren Skjold Andersen (GeoDrilling), fmd.
Kristina Søgaard (Penta Advokater), næstfmd.
Kristian Karlsen (Bravida)
Morten Westergaard (Middelfart Kommune)
Søren Erbs Poulsen (VIA University)

Øvrige stiftere

Bjørn Kassøe Andersen
Helge Busk (Penta Advokater)
Jan Salomonsen (Bravida)
Jesper Jøns Rømer (Norsyn)
Mareike Johannsen (Middelfart Kommune)
Marianne Bredgaard Karlsson (Lysna)
Søren Jensen (Klimadan)

Medlemsliste

Ønsker du at se en komplet liste med foreningens medlemmer, følg da linket til siden: Medlemmer

Læs den detaljerede formålsformulering

Foreningens formålsformulering tager udgangspunkt i de 17 verdensmål. Efter en kort introduktion til det nuværende udviklingsstadie for termonet, beskrives foreningens virke. Det gælder bl.a. samarbejdets karakter, målsætninger, medlemskab, kontingentstruktur og foreningens økonomi.

Tryk her for at læse den detaljerede formålsformulering

Læs foreningens vedtægter

Termonet Danmark er en uafhængig almennyttig forening med begrænset ansvar. I foreningens vedtægter er følgende beskrevet: "Navn, hjemsted, hjemmeside m.v.", Formål, Medlemmer, Generalforsamling, Bestyrelsens sammensætning og valg, Bestyrelsen, Regnskab, Vedtægtsændringer og opløsning.

Tryk her for at læse foreningens vedtægter