Hvis du er tilknyttet en organisation eller er en privatperson, der allerede har udfyldt indmeldelsesformularen på https://termonet.dk/bliv-medlem/, er du nu klar til udfylde formularen på denne side. (Hvis ikke, så start på denne side: https://termonet.dk/bliv-medlem/)

Uafhængigt af hvordan der betales kontingent, er dit medlemskab af foreningen Termonet Danmark personligt. Nedenstående skema skal udfyldes af alle personer, der ønsker at bidrage til foreningens virke. Bestyrelsen gennemgår oplysninger og træffer beslutning om optagelse eller afvisning af et medlem.
Oplysninger, der gives her, vil være tilgængelige for andre medlemmer af foreningen.

Vi glæder os til at høre fra dig!

(Er du en del af en organisation, er du meget velkommen til at videresende linket til denne side til en kollega. Der skal udfyldes én side pr. person, der ønsker at deltage i foreningens arbejde)

    Grundlæggende oplysninger

    * Email-adressen skal enten tilhøre et domæne, som er tilknyttet en organisation, der er medlem af foreningen, ellers skal der sammen med denne formular indsendes en indmeldelsesblanket som privatperson.