Gate 21

0 Kommentar(er)
888 Visninger

Termonet Danmark har interviewet Tommy Olsen, der er repræsentant for Gate 21.

Hvorfor deltager I i foreningen?

Ved deltagelse i Termonet Temperatur Check-ins, møder man en bred vifte af folk med kompetencer på området. Oplæggene er altid meget givende og omhandler ofte nyeste viden på området. Derudover giver deltagelse i Termonet Danmark et godt netværk i branchen, hvilket jeg blandt andet gør brug af hvis jeg har brug for svar på et spørgsmål omhandlende termonet.

Termonet dukkede jo op i et projekt, hvor vi pludselig opdagede, at det her er interessant, og så har vi stille og roligt taget det ind som en løsning, som så har eksploderet her på det sidste, fordi der er et kæmpe behov for at finde nogle løsninger til dem, der ikke får traditionel fjernvarme. Det integrerer vi så i nogle forskellige projekter nu.

Vi har i lang tid haft projektet Energi på tværs, som er Region Hovedstads projekt, hvor man arbejder på tværs af alle kommunerne og forsyningsselskaberne omkring forskellige løsninger. Der har vi taget termonet ind i det projekt, og bredt det ud, så kommunerne og især forsyningsselskaber har fået viden om den her mulighed, og det betyder, at de har trukket det med ud til en masse borgermøder. Så lige nu klæder vi kommuner på, og de inviterer så ud til forskellige møder mellem landsbyer, eller til borgmøder osv.

Hvem er I – og hvad er jeres kernekompetencer?

Gate 21 er en NGO som laver projekter med kommuner, regioner, videninstitutioner og virksomheder. Vi har fingeren på pulsen ude i kommunerne og har styr på hvilken viden de efterspørger. Derudover afholder vi mange webinarer, temadage mm. som har til formål at sprede viden om eksempelvis termonet. Vores partnere indgår i et netværk blandt ligesindede, som de har mulighed for at dele viden og erfaringsudveksle med.

Så vi laver meget facilitering. At sætte partnere sammen, og få nogen til at lave nogle tests af forskellige ting, eller brede den viden ud, vi får ud af de her tests og andet.

Vi begynder at gå mere og mere ind i opskaleringsprojekter. F.eks. kan det være kommunerne, der laver en indsats over for boligejere, eller etageboliger, og hvor vi klæder dem på, eller giver dem nogle værktøjer, eller nogle koncepter, så det bliver nemmere for kommunerne at rulle det ud, da de har ikke kræfterne til at gøre det helt alene.

Man kan godt sige, at en vigtig kompetence for os er at kunne skrive ansøgninger, og samle de partnerskaber der skal ind i dem, så vi får nogle projekter hjem til vores partnere.

Hvilken type medlemmer af foreningen ville det være relevant for jer at komme i kontakt med?

Medlemmer med teknisk og juridisk viden på området. Derudover kunne det være interessant at komme i kontakt med kommuner udenfor den geografi vi typisk arbejder i. Så i virkeligheden har vi brug for at vide noget om, hvad for nogle virksomheder kan gå ind og hjælpe en landsby med det her. Også rådgivere, fordi de skal lave screening og projektforslag, og så skal der være nogen, der kan putte rør ned i jorden og sætte varmepumper og styre det hele.

Der har vi brug for at vide, at der er nogen, der går ind og gør noget, for det gør vi jo ikke. Vi kan pege på dem. Det kan også være, at vi kan hjælpe nogen at finde lidt penge til det, eller præge kommunen. Og sige skal I ikke lige finansiere noget her? Men der skal være nogen derude, som faktisk har prøvet det her. Men der er ikke så mange af dem endnu, så dem skulle der gerne komme flere og flere af.

Hvordan forestiller I jer at kunne bidrage til foreningens formål?

Først og fremmest breder vi viden ud om det her. Og det gør vi til kommuner i første omgang, fordi de er jo fuldt i gang, hvis ikke de har lavet varmeplaner.

Vi deltager i en del borgermøder, hvor vi er ude og tale med lokale fælles varmeløsninger udenfor i de traditionelle fjernvarmeområder. Vi oplever pt. en meget stor interesse for denne type løsninger.

Så vil vi også gerne ud at prikke til rådgiverne.  Og det gør vi også, fordi de skal forstå at kunne regne på det her. Og det er ikke allesammen, det gør det. Og jeg kan også mærke, at der ikke rigtig er nogle klare standarder for det her. Så det skal vi måske hjælpe med også at få lavet nogle standarder, så man sammenligner æbler med æbler, og ikke med pærer. Og det tror jeg lidt, man gør lige nu.

Og så skal vi ud at hjælpe landsbyerne. De har brug for en hånd. Men vi kan jo kun lige hjælpe i opstartsperioden og det skal vi også sikkert gøre sammen med nogle andre partnere.

Profiler

Tine Vinther Clausen

Tommy Olsen