Næstved Kommune

0 Kommentar(er)
519 Visninger

Næstved byråd har en ambitiøs varmeplan, og her spiller bl.a. termonet en rolle for at nå i mål med udfasningen af fossile brændsler. Vi følger med stor interesse foreningens arbejde og viderebringe relevante cases til det lokale byudviklingsarbejde. Det er forventningen, at varmeløsninger med termonet kan bidrage til at skabe attraktive og bæredygtige byområder, og være særligt aktuelt i tæt bebyggede boligkvarterer.

Profiler

Signe Gerdøe-Kristensen