Vaillant

0 Kommentar(er)
155 Visninger

Hvorfor deltager vi i foreningen?  

Hos Vaillant ser vi et stort potentiale for termonet i Danmark. Vi mener at termonet forener det bedste fra varmepumpeteknologien og kollektiv forsyning.

Hvem er vi – og hvad er vores kernekompetencer? 

Vi er en familiejet Tysk virksomhed, som producerer varmepumper med fokus på bæredygtige processer, høj kvalitet og pænt design.

Hvilken type medlemmer af foreningen ville det være relevant for jer at komme i kontakt med? 

Vi er meget interesserede i at komme i kontakt med både bygherrer og entreprenører ift design af termonet og samspil mellem varmepumper og energioptagersystemet, med henblik på at kunne tilbyde så relevante produkter som muligt.

Hvordan forestiller vi os at kunne bidrage til foreningens formål?  

Som producent af varmepumper vil vores rolle i forening helt naturligt være at tilbyde det produkt, som via energioptagersystemet producerer varme og varmt vand til boliger tilknyttet et termonet.

Vi bidrager dog også meget gerne med inputs til designet af termonet, da det efter vores overbevisning er i alles interesse, at der findes et fælles fodslag om de tekniske specifikationer af anlæggene, således at der ikke skal foretages fordyrende lokale tilpasninger og justeringer i hvert tilfælde.