VIA University College

0 Kommentar(er)
516 Visninger

VIA University College er en af de otte professionshøjskoler i Danmark, som blev etableret i 2008. VIA uddanner inden for de pædagogiske og socialfaglige, sundhedsfaglige og teknisk-merkantile områder. Samlet tilbyder VIA over 50 videregående uddannelser på dansk og/eller engelsk samt efter- og videreuddannelser. VIA har 2.000 medarbejdere, ca. 18.500 studerende, heraf er halvdelen, cirka 9.000 i de to Aarhusafdelinger, fordelt på Campus Aarhus C med 6.300 og Campus Aarhus N med 2.600 studerende. På Campus Horsens er der ca. 4.000 studerende.

VIA har i alt syv forskningscentre. I forskningsprogrammet for Energi og Klima gennemfører VIA nationale, internationale og transatlantiske forskningsprojekter med termonet herunder med termovejen i Hornsyld, Horizon Europe-projektet SAPHEA, der udvikler en europæisk markedshub for geotermi samt The Change-samarbejdet mellem danske, svenske, norske og amerikanske partnere, der skal udvikle fremtidens beregningsværktøjer til strategisk energiplanlægning af termonet. VIA er repræsenteret af Søren Erbs Poulsen, der leder forskningsprogrammet for Energi og Klima og som også er stiftende bestyrelsesmedlem af Termonet Danmark. 

Profiler

Søren Erbs Poulsen (SOEB) | VIA

Theis Raaschou Andersen (THRA) | VIA

Henrik Bjørn (HBJ) | VIA