WSP

0 Kommentar(er)
400 Visninger

I WSP har vi stor erfaring med alt fra strategisk rådgivning til detaljeret design af varme- og kølesystemer. WSP er rådgiver på et termonet-projekt, der bliver Danmarks største med ca. 250 husstande. I forbindelse med projektforslag og feasibilitystudier, ses både forbedrede økonomiske og klimamæssige konsekvenser ved termonet, end ved konventionelle systemer.

Energilagring i jorden

WSP forudser et stort fremtidigt potentiale i underjordisk varmelagring, som giver mulighed for at lagre varme i jorden om sommeren og gemme den til om vinteren. Det kræver, at der er tilkoblet en energikilde, der også kan virke som lager – fx et ATES-system, lodret energiboring eller i en støjvold. På den måde kan overskudsvarme også nyttiggøres, og man kan lagre varmen fra fx køleanlæg i supermarkeder. Supermarkederne vil samtidig få en langt mere energieffektiv køling.