Centrum Pæle

0 Kommentar(er)
498 Visninger

Hos Centrum Pæle arbejder vi for at man i fremtiden benytter alle tænkelige muligheder for at overgå fra energiforsyning via fossile brændstoffer til genanvendelige energikilder.

Vi markedsfører, dimensionerer, sælger og leverer derfor energipæle, som er betonfundamentspæle med indbyggede jordvarmeslanger, som kan forsyne ethvert nybyggeri med varme og køling fra jorden.

En nedrammet energipæl

Når en bygning således allerede skal funderes på pæle, kan man med energipæle altså få adgang til en mere bæredygtig energikilde end fossile brændsler gennem fundamentet.

Denne løsning tilbyder vi i det landsdækkende samarbejde om udbredelsen af flere termonet, fordi fundamenterne til særligt større byggerier i de danske kystnære byer i overvejende grad er pæle.
Jo flere af disse pæle som i stedet for at blive installeret som traditionelle pæle bliver energipæle, jo større bliver det tilstedeværende energibidrag til decentrale energiforsyninger (såsom termonet) gennem den udnyttede jordvarme, man ellers ikke benytter grundet pladsmangel eller andre udfordringer.

Centrum Pæle har deltaget i forskning i potentialet ved at benytte energipæle til termonet i samarbejde med flere andre medlemmer af Termonet Danmark (VIA University College og Vølund Varmeteknik). Forskningen påviste både, at energipælene kunne levere en kapacitet der uafhængigt af fjernvarme kunne forsyne et byområde på 14 bygninger i Rosborg Ø i Vejle og at tilbagebetalingstiden på energipælesystemet sammenlignet med at anlægge fjernvarme til de 14 bygninger anslås til 4,24 år.

Af ovenstående grunde er vi hos Centrum Pæle engagerede i Termonet Danmark og vil bidrage med vores viden, vores løsning og vores tilstedeværelse så vi i morgendagens energifællesskaber benytter de energikilder som ligger lige for fødderne af os.

Profiler

Jonas Henriksen

Jacob Thorhauge